ИКОНОПИСНИ ПРАВИЛА

1. Преди да започнеш работа, прекръсти се, помоли се и прости на враговете си.
2. Работи грижливо над всяка подробност, както би работил пред самия Бог.
3. Докато работиш не говори излишно, замълчи и се моли.
4. Моли се на светията ,чийто лик изобразяваш, не оставяй мисълта ти да блуждае.
5. Когато не се справяш, протегни ръце към Бога и Го помоли за помощ.
6. Не завиждай на успехите на ближния, те са и твои успехи.
7. Когато завършиш иконата, благодари на Бога, че те е дарил с благодатта да рисуваш свети образи.
8. Не забравяй никога, че когато нарисуваш хубава икона, това е дар от Бога, а когато не се получи добре- грехът е твой и се моли на Бога за прошка.
9. Занеси иконата в храма, за да се освети. Бъди първият, който се моли пред нея преди да я дадеш на другите.
10. Никога не забравяй, че си осенен от:

      радостта да разпространяваш икони по света;
      радостта от зографисването;
      радостта от единението със светията, чийто образ рисуваш.

                                              СПАСИ НАС, ГОСПОДИ!

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ >>>
ВРЪЗКИ >>>