СВ БОГОРОДИЦА,УМИЛЕНИЕ(РИЛСКА)

Препис на икона от Рилски манастир, 18 век

ИКОНИ НА СВETA БОГОРОДИЦА

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ >>>
ВРЪЗКИ >>>